Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL

Видови технички прегледи

Технички преглед

Во Законот за возила се предвидени два вида на технички прегледи на возилата :

Редовни технички прегледи

Возила што се вклучени во сообраќајот на патиштата, со исклучок на мотокултиватори и работни машини, задолжително се прегледуваат на првиот и на периодичните технички прегледи.

Вонредни технички прегледи

Вонредните технички прегледи се вршат над возила упатени со писмен налог од овластено службено лице , во случаи и на начин утврдени со закон , заради изведување на нивна проверка. Извршениот вонреден технички преглед не влијае на рокот за извршување на периодичните технички прегледи.

Редовни технички прегледи

Возила што се вклучени во сообраќајот на патиштата, со исклучок на мотокултиватори и работни машини, задолжително се прегледуваат на првиот и на периодичните технички прегледи.

Вонредни технички прегледи

Вонредните технички прегледи се вршат над возила упатени со писмен налог од овластено службено лице , во случаи и на начин утврдени со закон , заради изведување на нивна проверка. Извршениот вонреден технички преглед не влијае на рокот за извршување на периодичните технички прегледи.