Get Adobe Flash player
Home Kontroll teknik Procedura e të kryerit kontrollit teknik KONTROLL MBAJTËSES SË MOTORIT TE AUTOMJETIT

KONTROLL MBAJTËSES SË MOTORIT TE AUTOMJETIT

  • A është motori mire i përforcuar në mbajtëset e tij
  • A ështe motori komplet – a i ka të gjithë agregatët.

2a      2b

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?