Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Технички преглед Постапка на вршење на технички преглед Преглед на влечниот уред за спојување на влечно и приклучно возило

Преглед на влечниот уред за спојување на влечно и приклучно возило

При преглед на влечниот уред за спојување на влечно и приклучно возило се проверува дали:

  • е изведен и поставен на пропишан начин и дали е неоштетен и поправан
  • оската на влечниот уред за спојување со помош на која се спрегнува возилото има осигурувач кој оневозможува при нормална употреба раздвојување на спрегнатите возила.

Во случаите кога влечниот уред дополнително е вграден на возилото, сопственикот мора да поседува ПОТВРДА издадена од овластена организација за испитување на возила.