Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Технички преглед Постапка на вршење на технички преглед Проверка на геометријата на управувачкиот механизам - наклон, затур и насоченост на тркалата

Проверка на геометријата на управувачкиот механизам - наклон, затур и насоченост на тркалата

Проверка на геометријата на управувачкиот механизам

  • 
  • отстапување од линијата на движење (0 – 3) м/км – исправна насоченост
  • отстапување од линијата на движење (3 – 7) м/км – добра насоченост
  • отстапување од линијата на движење (7 – 15) м/км – насоченоста не е добра

8a