Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Технички преглед Постапка на вршење на технички преглед Уред за одвод и испуштање на согорените гасови

Уред за одвод и испуштање на согорените гасови

При прегледот на уредот за испуштање на согорените гасови се проверува дали:

  • изводот на издувната цевка е поставен во пропишаниот правец;
  • уредот како целина е во исправна состојба;
  • концентрацијата на штетни состојки во составот на издувните гасови е во пропишаните граници.

11c     11d

11b     11a