Get Adobe Flash player
Home Kontroll teknik Procedura e të kryerit kontrollit teknik KONTROLLI I MJETEVE KONTROLLUESE DHE SINJALIZUESE

KONTROLLI I MJETEVE KONTROLLUESE DHE SINJALIZUESE

   

  Gjatë kontrollit të sinjaleve kontrollohet a janë në automjet të instaluara të gjithë mjetet ndricuese dhe zanore që për lloje të vecanta automjetesh janë të rregulluara – matësi i shpejtësisë dhe rrugës , tohografi , sinjalizator për kontroll të treguesit të drejtimit , llamba kontrolluese me dritë të madhe , tregues për shtypjen e mjetit pneumatik ose hidraulik për frenim dha a funksionojnë drejtë , për tahografin kërkohet edhe vërtetim për kryerjen e kontrollit për saktësinë e shiqimit nga oranizata e autorizuar.

  13a     13b

    

    Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?