Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Технички преглед Постапка на вршење на технички преглед Преглед на погонските уреди

Преглед на погонските уреди

При преглед на погонските уреди се проверува дали:

  • сите уреди за пренос на силината од моторот до погонските тркала се исправни, неоштетени и добро прицврстени на своите држачи и
  • врските помеѓу одделни уреди за трансмисија (главна спојка, менувач, карданско вратило, погонски мост) се неоштетени и добро зацврстени.

4a