Get Adobe Flash player

Опасност

Article Index
Опасност
Знаци за опасност

znaci_za_opasnost2Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?