Get Adobe Flash player
Home Kushte teknike-eksploatuese

 

Mjete motorike për transport të kombinuar për mallra dhe udhëtarë

 

Këto mjete përveç rregullativave të parapara me ligjt për transport, patjetër t’i përmbushin edhe këto kushte tekniko-eksploatuese, dhe duhet të kenë:

1.

Derë për hyrje dhe dalje në anën e djathtë për udhëtarë;

2.

Pajsisje zëzimi për informim të udhëtarëve;;

3.

Pajisje të rregullt për ngrohje të autobusit jo më pak se 291є К dhe pajisje për ajrosje

4.

Ndarje fizike e hapsirës midis udhëtarëve dhe kafshëve

Me mjetin përmes së cilës bëhet transporti i udhëtarëve me të njëjtin nuk mund të transportohen kafshë dhe bagëtinë

 

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?