Get Adobe Flash player

Дозволена максимална маса (t) на возила во Европа

 Дозволена максимална маса (t) на возила во Европа

ДРЖАВА

Po gonjenoj osovini

ПО ПОГОНСКА ОСОВИНА

ТОВАРНО ВОЗИЛО СО 2 ОСОВИНИ

ТОВАРНО ВОЗИЛО СО 3 ОСОВИНИ 

ТОВАРНО ВОЗИЛО СО ПРИКОЛИЦА СО 4 ОСОВИНИ 

ТОВАРНО ВОЗИЛО СО ПРИКОЛИЦА СО 5 И ПОВЕЌЕ ОСОВИНИ 

АВТОВОЗ СО ПРИКОЛИЦА СО 5 И ПОВЕЌЕ ОСОВИНИ 

АЛБАНИЈА

10,0

 

18,0

25,0

40,0

44,0

38,0

АВСТРИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

38(1)

38(1)

38(1)

АЗЕРЈБЕЏАН

10,0

 

18,0

25,0

37,0

37,0

37,0

БЕЛГИЈА

10,0

12,0

19,0

26,0

39,0

44,0

44,0

БЕЛОРУСИЈА

10,0

 

16,0

23,0

36,0

38,0

38,0

Б и Х

10,0

 

18,0

26,0

40,0

40,0

40,0

БУГАРИЈА

10,0

11,5

16,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ЧЕШКА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

42,0

42/48

ДАНСКА

10,0

11,5

18,0

26,0

38,0

42/48

42/48

ЕСТОНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ФИНСКА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

44,0

42/48

ФРАНЦИЈА

13,0

13,0

19,0

26,0

38,0

40,0

40,0

ГРЦИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ГРУЗИЈА

10,0

-

18,0

38,0

 

 

 

ХОЛАНДИЈА

10,0

11,5

21,5

33,0

40,0

50,0

50,0

ХРВАТСКА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

С.ИРСКА

10,0

11,5

18,0

26,0

37,0

40,0

44,0

ИСЛАНД

10,0

10,5

17,0

25,0

35,0

40,0

40,0

ИТАЛИЈА

12,0

12,0

18,0

26,0

40,0

44,0

44,0

ЛЕТОНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

40,0

40,0

40,0

ЛИХТЕНШТАЈН

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ЛИТВАНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ЛУКСЕМБУРГ

10,0

12,0

19,0

26,0

-

44,0

44,0

УНГАРИЈА

10,0

11,0

20,0

24,0

36,0

40,0

40,0

МАКЕДОНИЈА

10,0

11,5

21,5

33,0

36,0

40,0

40,0

МАЛТА

10,8

11,5

18,0

25,0

36,0

40,0

40,0

МОЛДАВИЈА

10,0

10,0

18,0

24,0

36,0

40,0

40,0

ГЕРМАНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

НОРВЕШКА

10,0

11,5

19,5

26,0

-

50,0

47,0

ПОЛСКА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ПОРТУГАЛИЈА

10,0

12,0

19,0

26,0

37,0

40(3)

40(3)

РОМАНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

РУСИЈА

10,0

 

18,0

25,0

36,0

38,0

38,0

СЛОВАЧКА

10,0

11,5

18,0

26,0

40,0

40,0

40,0

СЛОВЕНИЈА

10,0

11,5

18,0

25,0

 

40,0

40,0

СРБИЈА

10,0

 

18,0

24,0

36,0

40,0

40,0

ШПАНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40,0

ШВАЈЦАРИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

34,0

34,0

34,0

ШВЕДСКА

10,0

11,5

18,0

26,0

-

60,0

60,0

ТУРЦИЈА

10,0

11,5

18,0

25,0

36,0

40,0

40,0

В.БРИТАНИЈА

10,0

11,5

18,0

26,0

36,0

40,0

40/44

УКРАИНА

10,0

 

 

 

 

38,0

38,0

(1)        38t: генерално за превоз на стока. Ова ограничување на брзината се зголемува за 5% за возила регистрирани на територија на EU. Граничната вредност која е дадена за возила регистрирани во EU исто така се однесува на возила регистрирани во држави кои имаат потпишано договор помеѓу EU за транспорт на стока каде се гарантира потполен реципроцитет.

(2)        Товарно возило со приколка со 5 осовини = 44 t ; 6 осовини = 53 t ; 7 осовини = 60 t ; Автовоз: 5 осовини = 42 t ; 6 осовини = 48 t

(3)        Товарно возило со приколка со 5 осовини и Автовоз со 5 осовини кој пренесува ISO контејнер = 44t

(4)        3 осовини со ISO контејнер = 44t

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?