Get Adobe Flash player

Дозволена максимална брзина (km/h) во Европа

Дозволена максимална брзина (km/h) во Европа

ДРЖАВА

АВТОПАТ

МАГИСТРАЛНИ ПАТИШТА

ОСТАНАТИ ПАТИШТА

ГРАДСКО ПОДРАЧЈЕ

АЛБАНИЈА

 

 

 

 

АВСТРИЈА

80

70

70

50

АЗЕРЈБЕЏАН

110/90

90/70

90/70

60

БЕЛГИЈА

120/90

90

90/60

50

БЕЛОРУСИЈА

 

 

 

60

Б и Х

 

 

 

 

БУГАРИЈА

100

80/70

80/70

50

ЧЕШКА

130/80

90/80

90/80

50

ДАНСКА

80

80

70

50

ЕСТОНИЈА

 

 

 

50

ФИНСКА

80

80

80

50

ФРАНЦИЈА

110/90

80

80

50

ГРЦИЈА

70/60

70/60

70/60

50

ГРУЗИЈА

 

 

 

 

ХОЛАНДИЈА

80

80

80

30/50/70

ХРВАТСКА

 

 

 

50

С.ИРСКА

 

 

64/56

48

ИСЛАНД

80

80

80

30/50

ИТАЛИЈА

130/100

110/80

90/80

50

ЛЕТОНИЈА

-

-

90/80

50

ЛИХТЕНШТАЈН

 

 

 

50

ЛИТВАНИЈА

110/90

100/80

90/70

20/60

ЛУКСЕМБУРГ

90

75

75

50

УНГАРИЈА

130/80

110/70

90/70

50

МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

МАЛТА

 

 

 

50

МОЛДАВИЈА

 

 

 

60

ГЕРМАНИЈА

80

80/60

80/60

50

НОРВЕШКА

80

80

80

30/50

ПОЛСКА

80

80

70

50/60

ПОРТУГАЛИЈА

90/80

80/70

80/70

50

РОМАНИЈА

50

50

50

50

РУСИЈА

110/90

90/70

90/70

60

СЛОВАЧКА

80

80

80

60

СЛОВЕНИЈА

80

80

80/70

50/70

СРБИЈА

80/70

80/70

80/70

60

ШПАНИЈА

90

80

70

50

ШВАЈЦАРИЈА

80

80

80

50

ШВЕДСКА

90/80

90/80

80

30/50/70

ТУРЦИЈА

90/80

80/70

80/70

50

В.БРИТАНИЈА

112/97

97/80

80

32/48

УКРАИНА

 

 

 

60

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?