Get Adobe Flash player

Бензински станици

benziski-stanici_Page_1

benziski-stanici_Page_2

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?