Get Adobe Flash player

Punëtori për inspektim tahografik

Punëtori për inspektim tahografik

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?