Get Adobe Flash player
Home Kontroll teknik

Технички преглед на возилото претставува задолжителна проверка на техничката исправност на возилото со цел за безбедно вклучување на истото во јавниот сообраќај. Можат да се регистрираат само оние моторни возила, возила на моторен погон и приклучни возила за кои на задолжителниот технички преглед АМДТ - Тетовo ќе се утврди дека се исправни.

 

Начини на плаќање

 plakjanje

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?