Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Kategori Kategoria C+E

C+E KATEGORIA

Në kategorinë “C+E” bien mjetet motorike te cilave mjeti tërhëqes u bie në kategorinë C ,  dhe te cilave mund tu shtohet mjet shtues, pesha totale e cilës është më e madhe se 750 kg.

 

CE-kategorija

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?