Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Kategori Kategoria B+E

B+E KATEGORIA

Në kategorinë “B+E” bien grupe mjeteve motorike të përbera nga mjete tërheqëse që bien në kategorinë “B” dhe me mjete të shtuara që nuk bien në grupin “B” .

 

BE_kategorija

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?