Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Kategori Kategoria D+E

D+E KATEGORIA

Në kategorinë “D+E” bien grupet e  mjeteve motorike të cilave mjeti tërheqes u bie në kategorinë D dhe mjeti shues ku pesha më të madhe se 750 kg.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?