Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Авто школа Категории Б категорија

Б категорија

Во категоријата "Б" спаѓаат моторните возила чија вкупна маса не надминува 3.500 килограми, кои немаат повеќе од осум седишта не сметајќи го седиштето на возачот, на кои можат да се придодадат приклучни возила, чија вкупна маса не надминува 750 килограми, под услов вкупната маса на приклучното возило да не ја надминува масата на влечното возило или комбинации на влечни возила од категоријата "Б" и приколка, каде што вкупната дозволена маса на комбинацијата не надминува 3.500 килограми и вкупната дозволена маса на приколката не ја надминува сопствената маса на влечното возило.

 

B_kategorija