Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Kategori Kategoria B

B KATEGORIA

Në kategorinë “B” bien mjetet motorike pesha e të cilave nuk kalon mbi 3500 kg , qe nuk kanë me shumë se 8 ulëse pa llogaritur ulësen e vozitesit, të cilave mund t’u ngjitet mjete të kyçura, masa totale e të cilave nuk kalon mbi 750 kg , me kusht qe masa e tërësishme e mjetit të kyçur mos e tejkalojë masen e mjetit tërheqës ose kombinim nga mjete tërheqëse të kategorisë B dhe rimorkios, ku pesha e tërësishme e lejuar e kombinacionit nuk kalon 3500 kg dhe pesha e tërësishme e rimorkios nuk e kalon peshën e mjetit tërheqës.

 

 

B_kategorija

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?