Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Kategori Kategoria A

А Kategoria

 

Në kategorinë “A” bien motocikletat, trocikletat , puna e motorit e te cilave është më e madhe se 120cm3, dhe fuqia e motorit është me e madhe se 11KË.

     

    A_kategorija

    Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?