Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Kategori Kategoria D

D KATEGORIA

Në kategorinë “D” bien mjetet motorike për transport të njerezve që përvec uleses se vozitesit kanë mbi 8 ulese, te cilave mund tu shtohet mjet shtues pasha e te cilave nuk është me e madhe se 750 kg.

 

D_kategorija

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?