Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Nënkategori Nënkategoria C1+E

C1+E Nënkategoria

Në nënkategorinë “C1+E” bien grupi i mjeteve motorike të cilat mjeti tërheqës Bie në nënkategorinë “C1” ndërsa mjeti shtues është me peshe më te madhe se 750 kg , me ate që pesha totale e grupit të mjeteve nuk kalon mbi 12.000 kg. Ndërsa pesha totale e mjetit të kyçur nuk është me e madhe se mjeti i zbrazët tërheqës.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?