Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Nënkategori Nënkategoria A1

A1 Nënkategoria

Në nënkategorinë “A1” bien motocikletat , tricikletat,puna e motorit e te cilave nuk është me e madhe se 125 cm3 dhe fuqia e motorit nuk është me e madhe se 11 KW.

 

A1_kategorija

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?