Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Nënkategori Nënkategoria C1

C1 Nënkategoria

Në nënkategorinë “C1” bien mjetet motorike qe nuk bien në kategorinë “D” Pesha totale e të cilave është më e madhe se 3500 kg  por jo më shumë se 7500kg , te cilave mund tu shtohet mjet shtues masa e të cilave nuk kalon mbi 750 kg.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?