Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Nënkategori Nënkategoria D1

D1 Nënkategoria

Në nënkategorinë “D1” bien grupi o mjeteve për transport te njerëzve që përvec uleses se vozitesit kanë me shumë se 8 ulëse, por jo me shume se 16 ulëse, të cilave mund t’u shtohet mjet i kyçur qe nuk kalon mbi 750 kg.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?