Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Nënkategori Nënkategoria D1+E

D1+E Nënkategoria

Në nënkategorinë “D1+E” bien grupi i mjeteve motorike të të cilat mjeti tërheqës bie në nënkategorinë “D1” ndërsa mjeti i saj i kyçur është me peshë totale më të madhe se 750 kg por pa kaluar peshen prej 12.000 kg , ndërsa pesha totale e mjetit te kycur nuk kalon  peshën totale të mjetit tërheqës të zbrazet dhe në të nuk mund të udhëtojnë njerez.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?