Get Adobe Flash player
Home Auto shkolla Dokumentet e duhura për autoshkollë

Dokumentet e duhura për autoshkollë

SË SHPEJTI DO TE BËHENI VOZITËS , ÇFARË DUHET TË DINI ?

Përvec njohjes së rregullave dhe ligjeve për qarkullim, përvojës praktike që do ta përfitoni gjatë procesit të trajnimit, çdo vozitës duhet të fitojë shprehi të veprojë në pajtueshmëri me ata rregulla dhe ligje. Të mbajë llogari për sigurinë, të sillet në mënyrë humane dhe etike dhe të respektojë pjesëmarësit tjerë në komunikacion. Pikërisht për këtë, për t’u bërë vozitës i sigurt dhe i kompletuar

JEMI NË SHËRBIMIN TUAJ

 

 

TË DREJTE PËR TË DREJTUAR ME MJETE MOTORIKE :

1.)    Të ketë mbushur 17 vjet dhe 6 muaj

2.)    Të jetë i aftë shëndetërisht dhe psikofizikisht të drejtojë me mjete motorike

3.)    Të kete mbaruar së paku arsimin fillor

4.)    Të posedojë letër njoftimi ose pasaporte valide.

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?