Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Услуги Променети уреди на возила А-ТЕСТ

Променети уреди на возила А - ТЕСТ

ВОЗИЛА ЗА ПРОМЕНЕТИ УРЕДИ

 

ВОЗИЛА СО ИЗВРШЕНО ВГРАДУВАЊЕ ИЛИ ПРЕПРАВАЊЕ НА УРЕДИ, СКЛОПОВИ ИЛИ МЕХАНИЗМИ

- Атест-Потврда за вградениот или преправениот уред, склоп или механизам на возилото.

А – ТЕСТ

Што се е потребно да се направи за да се спроведе целата постапка:


- Барање за А-тест кое се добива на шалтерите за регистрација во АМДТ  

- Сообраќајна книшка од возилото


- Записник за А-тест (од страна на контролорите)


- Упат за А-тест (во МВР) до службеното правно лице лиценцирано за вршење на А-тест (Машински факултет)

По завршување на постапката на Машински факултет, лицето се упатува во МВР каде што упатот се заверува со печат и потоа повторно доаѓа во Станицата за Технички преглед.