Get Adobe Flash player
Home Shërbime Mjete të ndryshuara për vetura A-TEST

Pajisje të ndryshuara për A-TEST

VETURA PËR PAJISJE TË NDRYSHUARA

 

VETURA QË KANË PAJISJE TË NDRYSHUARA OSE PËRMIRËSIM TË PAJISJEVE, PJESË DHE MEKANIZMA

-A Test-Vërtetim për pajisjen e rindërtuar apo të rregulluar, pjesë apo mekanizëm të veturës. A-TEST.

Çfarë është e duhur që të realizohet e tërë procedura:

-Kërkesë për A-Test e cila merret në sportelet për regjistrim të AMLM

-Librezë qarkullimi të veturës

-Proçesverbal për A-Test(nga ana e kontrollorëve)

-Udhëzim për A-Test (në MPB) deri të personi jurdikik i autorizuar për kryerjen e A-Test(Fakultetit i maqinerisë)

Pas mbarimit të procedurës nga Fakultetit maqinderik, personi udhëzohet në MPB ku udhëzimi vërtetohet me vulë dhe mandej sillet në Stacionin për kontroll teknik.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?