Get Adobe Flash player
Home Shërbime Regjistrim-Çrregjistrim

PARAQITJE/ÇRREGJISTRIM PËR VETURA

PARAQITJE/ÇRREGJISTRIM PËR VETURA

Gjatë paraqitjes/çrregjistrimit të veturës, procedura është kjo:

Vetura çrregjistrohet nga vendin ku është e rresjistruar, përkatësisht atje ku janë të lëshuar tabelat e rregjistrimit. Për çrregjistrim të veturës është e duhur:

1.      Kërkesë për çrregjistrim e cila merret nga sportelet e AMLM-Tetovë

2.      Librezë qarkullimi për veturën

3.      Prezencë personale të personit i cili çrregjistron veturën

4.      Tabelë rregjistrimi të veturës

5.      Në rast se bëhet fjalë për person juridik i cili e çrregjistron veturën, atëherë është e duhur autorzim të personit i cili do të çrregjistroj tabelat në emër të personit juridik.

6.      E çrregjistron pronari i veturës, personalisht tek zyrtarët e MPBs.

Pronari i  ri e paraqet veturën në vendin ku jeton, ndërsa dokumentet e duhura janë:

              -Librezë të çrregjistuar në të cilën ka vërtetim se vetura është e vërtetuar

              -Prezencë të obligueshme të pronarit

              -Kërkesë për paraqitje

 

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?