Get Adobe Flash player
Home Shërbime Karton të gjelbërt dhe polisë sigurimi

Karton të gjelbërt dhe polisë sigurimi

 

Polisë sigurimi

Në kuadër të stacionit për kontroll teknik AMLM-Tetovë bëhet edhe lëshimi i polisvae të sigurimit dhe lëshim të kartonit të gjelbëert të cilat mund të merren në mobility broker (mobilitybroker.com.mk) të cilët punojnë në kuadër të AMLM Tetovë.

Vërejtje: Në stacionin për kontroll teknik mund të furnizoheni me të gjitha polisat e sigurimit nga të gjitha kompanitë në RM.

Karton të gjelbert

Kartoni i gjelbert lëshohet në bazë të polisës për sigurim të lëshuar nga përgjegjësia automibilistike nga kompani adekuate dhe është këmbim për polisën për sigurimin e përgjegjësisë të lëshuar nga vendi amë, më vlefshmëri në të gjitha vendet-anëtare të shënuar në polisë.


PREMIJA PËR LËSHIM TË KARTONIT TË GJELBËRT

Vetura

Çmimi

Vetura udhëtarësh deri më 66 KW

3.690 den.

Mjete udhëtarësh mbi 66 KW

5.536 den.

Mjete tërheqëse, vetura special, motorcikël, vetura ndërlidhëse dhe vetura pune

5.536 den.

Mjete të kombinuara

9.656 den.

Mjete bartëse dhe autobuse

17.222 den.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?