Get Adobe Flash player
Македонски (Macedonian)Albanian-AL
Почеток Услуги Меѓународно полномоштво

Меѓународно полномоштво

МЕЃУНАРОДНО ПОЛНОМОШТВО

(ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО)

За издавање на ДТВ ( Меѓународно полномоштво) потребно е следново:

1. Задолжително присаство на давателот на полномоштвото и на примателот на полномоштвото.

2. Лична карта од сопственикот на возилото.

3. Сообраќајна книшка од возилото.

4. Пасош од примателот на меѓународното полномоштво.

5. За лица со привремен престој во РМ се издава меѓународно полномоштво во колку лицето има регулирано привремен престој кај надлежниот орган ( Уверение од секторот за странци од надлежниот орган на МВР).

6. Важноста на полномоштвото е 1 година.

7. Меѓународно полномоштво се издава на возачи за управување на возило од правно лице (фирма), врз основа на писмено барање од страна на овластено лице со потпис и печат.

8. Важноста на полномоштвото е 1 година, временскиот рок може да биде пократок во колку бара сопственикот на возилото.

9. Цената на чинење изнесува 485,00 денари.

НАПОМЕНА: ДТВ не може да се издава со полномоштво од нотар без присаство на давателот!!!

СИМНЕТЕ ГО БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ОД ОВДЕ!

DTV-nadvoresna    DTV-vnatresna