Get Adobe Flash player
Home Shërbime Autorizim ndërkombëtar

AUTORIZIM NDËRKOMBËTAR

 

AUTORIZIM NDËRKOMBËTAR

(LEJE QARKULLIMI TË VETURAVE TË HUAJA)

Për nxjerrje të LQVH (Leje qarkullimi të veturave të huaja) është e duhur:

1.      Prezencë të obligueshëm të dhënësit dhe pranuesit të autorizimit.

2.      Letër njoftimi të pronarit të veturës

3.      Librezë qarkullimi të veturës

4.      Pasaport nga pranuesi i autorizimit ndërkombëatar

5.      Për persona që nuk janë qytetarë të RM lëshohet autorizim në rast se personi ka qenrim të përkohshëm (Vërtetim nga sektori për të huaj nga organi përkatës i MPB)

6.      Afati i autorizimit është 1 vjet

7.      Autorizimi ndërkombëatr lëshohet për persona që vozisin vetura të personave juridik(firma), në bazë të kërkesës me shkrim të lëshuar nga personi i autorizuar me vulë dhe me nënshkrim.

8.      Vlefshmëria e autorizimit është 1 vjet, afati kohor mund të jetë edhe më i shkurt në rast se pronari i veturës e bën këtë.

9.      Çmimi për këtë kushton 485,00 denarë

VËREJTJE: LQVH mund të lëshohet nga noter pa prezencën e dhënësit të autorizimit!!

 

СИМНЕТЕ ГО БАРАЊЕТО ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ОД ОВДЕ!

DTV-nadvoresna    DTV-vnatresna


Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?