Get Adobe Flash player
Home Shërbime Kushte Teknike-ekspluatuese

SHËRBIME TË VEÇANTA TEKNIKE –EKSPLOATUESE

SHËRBIME TË VEÇANTA TEKNIKE –EKSPLOATUESE

 

Transportuesi i brendshëm mund të bëjë transport të udhëtarëve dhe mallrave në komunikimin kombëtar dhe ndërkombëatr në bazë të licenses.

Transportin në komunkimin rrugor bëhet me mjete motorike dhe mjete të ngjitura të cilat përmbushin kushtet të miratuara në bazë të procedurave për siguri në komunikacion në rrugë si dhe në kushtë teknike –eksploatuese të parapara me ligj për mjete të veçanta për transport.

Kontrolli i plotësimit të kushteve eksploatuese – teknike të veturave me të cilat bëhet transport mund të bëhet në stacionin për kontroll në AMLM Tetovë, në përputhshmëri për sigurinë në komunikacion.

Për vetura të cilat i plotësojën kushtet tekniko-eksploatuese personi juridik i autorizuar lëshon vërtetim për:

  • Vetura motorike për transport publit të udhëtarëve(autobuse dhe furgone)
  • Vetura motorike për transport udhëtarësh auto-taksi
  • Vetura motorike për transport të kombinuar të udhëtarësh dhe mallrash

Provë të karakteristikave teknike

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?