Get Adobe Flash player
Home Kushte teknike-eksploatuese Makina motorike për transport të kombinuar

Mjete motorike për transport të kombinuar për mallra dhe udhëtarë

 

Mjete motorike për transport të kombinuar për mallra dhe udhëtarë

 

Këto mjete përveç rregullativave të parapara me ligjt për transport, patjetër t’i përmbushin edhe këto kushte tekniko-eksploatuese, dhe duhet të kenë:

1.

Derë për hyrje dhe dalje në anën e djathtë për udhëtarë;

2.

Pajsisje zëzimi për informim të udhëtarëve;;

3.

Pajisje të rregullt për ngrohje të autobusit jo më pak se 291є К dhe pajisje për ajrosje

4.

Ndarje fizike e hapsirës midis udhëtarëve dhe kafshëve

Me mjetin përmes së cilës bëhet transporti i udhëtarëve me të njëjtin nuk mund të transportohen kafshë dhe bagëtinë

 

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?