Get Adobe Flash player
Home Kushte teknike-eksploatuese Inspektim të karakteristikave teknike

Kontrolli I karakteristikave teknike

 

Kontrolli I karakteristikave teknike

 

Mjetet motorike me të cilat bëhet transport kombëatr dhe dnërkombëatar, si dhe mallra në një periudhë të caktuar të eksploatimit duhet të kalojnë në një kontroll për verifikim të karakteristikave teknike në lidhje me konstrukcionin për bartje, karoseri, motor, sistemi i frenimit, sistemi i të voziturit, sistemi ëpr nxemje dhe ajo për ajrosje, edhe atë:

1.      Autobuse me të cilat bëhet transport kombëtar dhe ndërkombëatr udhëtarësh jo më të moshuar se 10 vjeç

2.      Autobusë me të cilët bëhet transport ndërqytetesh dhe ndër rajonesh udhëtarësh jo më të moshuar se 1 vjet 

3.      Furgone me të cilët bëhet transport udhëtrësh (linjor dhe të lirë) jo më të moshuar se 10 vjeç

4.      Mjete transporti  dedikuar për transport auto-taksi më të moshuar se 10 vjeç

5.      Mjete të renda transporti për transport mallrash më të moshuar se 16 vjeç

Kontrolli i këtyre mjeteve të përmenduara bëhet në çdo dy vite në stacionin ekontrollit teknik.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?