Get Adobe Flash player
Home Kontroll teknik Stacion i kontrollit teknik

Станица за технички преглед

 

 

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?