Get Adobe Flash player
Home Shërbime Services

Services

Filtri i titullit     Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
1 Punëtori për inspektim tahografik
2 SHËRBIME TË VEÇANTA TEKNIKE –EKSPLOATUESE
3 Patent leje ndërkombëtare
4 AUTORIZIM NDËRKOMBËTAR
5 PARAQITJE/ÇRREGJISTRIM PËR VETURA
6 Karton të gjelbërt dhe polisë sigurimi
7 Pajisje të ndryshuara për A-TEST
 
Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?