Get Adobe Flash player
Home Shërbime Техничко – експлоатациони услови

Техничко – експлоатациони услови

Проверка на пропишаните техничко-експлоатациони услови за вршење на јавен превоз

Во станицата за технички преглед, согласно Законот за превоз во патниот сообраќај вршиме испитувања и проверка и издаваме потврди за исполнување на посебните техничко експлоатациони услови кои мора да ги исполнуваат моторните возила за вршење на одделни видови превоз на патници и стока во јавниот патен сообраќај.

Потврдата за исполнување на посебните технички – експлоатациони услови е потребна за добивање на лиценца за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешниот и меѓународниот патен сообраќај.

 

Filtri i titullit     Shfaq # 
nr Titulli i artikullit
1 Техничко – експлоатациони услови
2 Kontrolli I karakteristikave teknike
3 Mjete motorike për transport të kombinuar për mallra dhe udhëtarë
4 Mjete motorike dhe tërheqëse për transport public dhe transport mallrash
5 Mjete motorike për transport auto-taksi
6 Mjete motorike për transport rrugor udhëtarësh (autobuse dhe furgone)
 
Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?