Get Adobe Flash player
Home Kontroll teknik Lloje të kontrolleve teknike

Видови технички прегледи

 

KONTROLLET E RREGULLTA TEKNIKE

Automjetet që janë të kyçura në trafikun rrugor me përjashtim të motokultivatorëve dhe mjetet e punës, detyrimisht kontrollohen në kontrollin e parë dhe periodik teknik.

KONTROLLET E JASHTZAKONSHME TEKNIKE

Kontrollet e jashtzakonshme teknike kryhen ndaj veturave të udhëzuara në formë shkrimore nga personi zyrtar i autorizuar , në rastet dhe format e parapara me ligj, për kryerjen e kontrollit të tyre. Kontrolli i jashtzakonshëm teknik i kryer nuk ndihmon në kontrollet e rregullta periodike.

Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?