Get Adobe Flash player
Home Regjistrim të makinave Vazhdim i regjistrimit

Vazhdim i regjistrimit

Dokumentet e duhura

Kërkesa për vazhdimësi të vlefshmërisë së regjistrimit dorëzohet para tejkalimit të afatit të regjistrimit, por jo më shumë së 30 ditë para tejkalimit të afait të vlefshmërisë së lejes së qarkullimit.

Regjistrimit i veturës duhet të vazhdojë më së voni 30 ditë nga dita e tejkalimit të afatit të vlefshmërisë së lejes së qarkullimit.


Како сметате дека ќе влијае увозот на стари возила врз безбедноста во сообраќајот на нашите патишта?